Rosa’s Reality Radio

A prize winning Danish audio documentary and sound piece about artists working conditions. Recorded and produced by Rosa Marie Frang, 2020.

award logo
award logo
award logo
award logo
Episode Cover

Episode 1: Hunden Fisse

Vi møder allerførste gang billedkunstneren Rosa, da hun begejstret tror, en tilfældig mand på gaden har kaldt sin hund Fisse... Dette afsnit handler om sociale koder og social klasser - og deres betydning for en kunstners succes. Rosa er vokset op i en lav social klasse, og vi kommer med til terapisamtale med hendes mangeårige terapeut, hvor hun søger forklaring på sin gigantiske præstationsangst. Og så præsenteres vi for begrebet prekær og får tal på hvilke sociale klasser der går på de svenske kunstakademier (Danmark mangler data).

A Dog Called Pussy

The first time we meet the visual artist Rosa, she excitedly believes that a random man on the street has named his dog Pussy... This episode is about social codes and social classes - and their importance for an artist's success. Rosa comes from a lower social class and we join her for a therapy session with her long-time therapist, where she seeks an explanation for her gigantic performance anxiety. And then we are introduced to the concept of the precarious.

Medvirkende:
Terapeut Vibeke Hertz.
Rosa Marie Frang.

Episode Cover

Episode 2: Skraldemand i Skanderborg

Rosa sætter ord på hvordan den vare hun ultimativt forventes at sælge, er hendes personlighed og ‘de gode råd’ om hvordan man sælger sig selv tårner sig op i skyhøje formationer hvor end Rosa vender sig. Men hvad med afslaget, afvisningen og beskeden om at man ikke var god nok? Rosa falder socialt igennem til endnu en fernisering og overvejer at søge job som skraldemand i Skanderborg - alt imens hun åbner svaret fra Statens Kunstfond.

The Garbage Collector

Rosa puts into words how the product she ultimately is expected to sell is her personality. But what about the refusal, the rejection and the message that you were not good enough? Rosa fails socially at yet another vernissage and considers applying for a job collecting garbage - all the while she opens the response from the Danish Arts Foundation.

Medvirkende:
Rosa Marie Frang.

Episode Cover

Episode 3 – Bonus afsnit: Sær Udgaven – Dummy nr. 1

Rosas kunst består af formidlingsværker, radiodokumentarer og lydværker. Her får vi får lov til at høre den dummy som Rosa har fået afslag på støtte til. I dummyen tilrettelægger hun en samtale mellem en samtidskunstner og dennes valg af samtalepartner og emne. Billedkunstner Frans Jacobi møder tidligere leder for Alternativet Uffe Elbæk, for at tale om muligheder og begrænsninger for kunstnerisk aktivisme indenfor og uden for det parlamentariske rum. Og så laver Jacobi en klima meditation med Uffe Elbæk, The Green Hijab Meditation.

Bonus episode Special Edition - Dummy number one

Rosa's art consists of radio documentaries and sound works. This is the dummy Rosa didn’t get support for. In the dummy, she organizes a conversation between a contemporary artist and his/her/their choice of interlocutor and subject. Visual artist Frans Jacobi meets former leader of Alternativet Uffe Elbæk, to talk about opportunities and limitations for artistic activism inside and outside the parliamentary space.

Medvirkende:
Billedkunstner og Professor i tidsbaserede medier, Bergen Kunstakademi, Norge, Frans Jacobi.
Tidligere leder for Alternativet, Uffe Elbæk.
Rosa Marie Frang.

Episode Cover

Episode 4: Koma Amok

En rasende Rosa bokser med at få adgang til magtens rum og interviewe Statens Kunstfond som gav hende afslag. Hun er nysgerrig på, hvad de synes er en god ansøgning, og tænker at hendes ansøgning kan bruges som et eksempel at tale ud fra. Hun ender med få lov til at lave hvad hun kalder et 'ikke-interview- interview' og bliver deprimeret hver gang hun efterfølgende lytter hun optagelserne igennem. Så beslutter hun at se på bl.a. kunstfondens brandingstrategier og PR-budget som er syvdoblet de sidste fire år.

Coma Amok

A furious Rosa fights to gain access to the space of power and interview the Danish Arts Foundation. She is curious about what they think is a good application and maybe her refused application could be used as an example to speak from. She ends up being allowed to do what she calls a 'non-interview interview' and gets depressed every time she subsequently listens through the recordings. Then she decides to look at, among others, the Art Foundation's branding strategies and PR budget - which has increased sevenfold in the last four years.

Medvirkende:
Billedkunstner, medlem af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, Peter Land.
Museumsdirektør Skagens Museer, formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, Lisette Ebbesen.
Rosa Marie Frang.

Episode Cover

Episode 5: De Usynlige Briller

Rosa fortæller sine egne me-too oplevelser og taler med filmdokumentarist Mette Korsgaard, som måtte opgive at lave en film om den manglende ligestilling på billedkunstscenen – for ingen turde står frem. Korsgaard fortæller sin research i ubevidste kønsbias og som hun opdagede også var hos hende selv, i hendes familie, og hos hendes mand som er vært på DR programmet Deadline. En opdagelse som resulterede i dokumentarfilmen ‘Min uimodståelige mand’.

The Invisible Glasses

Rosa shares her me-too experiences and talks to film documentarian Mette Korsgaard, who had to give up making a film about the lack of equality on the visual arts scene, because no one dared to come forward. Korsgaard talks about her research into gender bias, which she discovered also is present in herself, in her family, and in her husband, who is hosts on national TV. A discovery that resulted in the documentary 'My Irresistible Man'.

Medvirkende:
Journalist og filmdokumentarist Mette Korsgaard.
Rosa Marie Frang.

Episode Cover

Episode 6 – Bonus afsnit: Sær Udgaven – Dummy nr. 2

I denne dummy nr. to, taler billedkunstner Stense Andrea Lind-Valdan med klimaaktivist og forfatter Andrea Hejlskov om offer-rollen, og om at bruge historiefortælling og sit eget liv som kunstnerisk materiale. Rosas kunst består af formidlings værker, radio dokumentarer og lydværker og dette er dummy optagelse nr. to i hendes kuldsejlede podcast lydværk. I dummyen tilrettelægger hun en samtale mellem en samtidskunstner og dennes valg af offentligt samtalepartner og emne.

Bonus Episode Special Edition - Dummy Number Two

In this dummy number two, visual artist Stense Andrea Lind-Valdan talks to climate activist and author Andrea Hejlskov about the role of the victim, and using storytelling and one's own life as artistic material. Rosa's art consists of radio documentaries and sound works and this is dummy recording number two in her unsuccessful podcast sound work. In the dummy, she organizes a conversation between a contemporary artist and her/his/their choice of public interlocutor and topic.

Medvirkende:
Billedkunstner Stense Andrea Lind-Valdan.
Klimaaktivist, debattør og forfatter Andrea Hejlskov.
Rosa Marie Frang.

Episode Cover

Episode 7: Hvorfor er I ligeglade med mig?

Rosa undrer sig over hvor lidt man ved om kunstnernes arbejds- og levevilkår. Hun opsøger en række kulturpolitiske forskere, som kan kaste lys over tingenes tilstand. Uden for citat, får hun det råd at hun skal tænke over hvad hun stiller spørgsmålstegn til, alt imens hun får et angst anfald. Billedkunstner Jakob Jakobsen hjælper hende med at få sat ord på alt det som hele den her podcast serie rent faktisk handler om.


Why don't you care about me?

Rosa wonders why so little is known about artists' working and living conditions. She seeks out a number of researchers who can shed light on the issue. Out of quote, she is advised to think about what and who she is questioning, all the while she is having an anxiety attack. Visual artist Jakob Jakobsen helps her put into words what this series is all about.

Medvirkende:
Lektor, Institut for kommunikation, forsker i kulturpolitik og kulturinstitutioner, Københavns Universitet, Nanna Kann-Rasmussen.
Undersøger af kunstnernes økonomiske og sociale forhold, Sveriges Konstnärsnämnd (den Svenske Statens Kunstfond), Stefan Ahlenius.
Professor i økonomi, Department of Management, Politics and Philosophy, Copenhagen Business School, Trine Bille.
Billedkunstner Jakob Jakobsen.
Rosa Marie Frang.

Credits

Rosa Marie Frang: Koncept, research, optagelse, tilrettelæggelse, klip, musik.
Konsulenter: Brit Jensen, Nanna Gro Henningsen, Stense Andrea Lind-Valdan.
Mastering: Kasper Janus Rasmussen,
Støttet af Billedkunstnernes Ophavsrets Fond.

“...lydkunstværket i syv afsnit fungerer enormt godt”

Katrine Hornstrup Yde, Information.

“...(Det er) når det private bliver politisk – at hendes projekt bliver til kunst”

Mathias Kryger, Politiken.

“...hudløs, informativ og underholdende, og effektiv fordi den leveres med sikker sans for historiefortællingens mange greb”

Ole Bak Jakobsen, Kunsten.nu

“...det er værd at lytte til Frang, når hun påpeger, at socialklasse fortsat er et tabu.”

Louise Steiwer, Kunstkritikk

“Det her stykke doku-reality i syv dele bør egentlig være pligtstof for alle, der sidder og uddeler penge i kunstverdenen”

Oliver Stilling, Et Hul i Markedet.

Lytbar omtale

Vært og tilrettelægger Caspar Eric, optagelse Nina Vadsholt. 27 minutter. 06.10.2022

Interview, Joy Forum Radio, Bergen Kunstakademi, Norge (English)

300 meters FM broadcasting, vært Master of Fine Art student Matias Grøttum. 07.10.2021

Billedkunstner Hannah Toticki Anbert, Kunsthistoriker Emilie Boe Bierlich, kurator Toke Lykkeberg, vært kunstkritiker Maria Kjær Themsen. 63 minutter. 21.05.2021

Værter Gorm Branderup, Jakob Egerup Edut. 102 minutter. 28.04.2021

Guldimund, det kooperative bureau Flexwerker, vært Clara Marie Blicher Friis. Spring Gatherings, Rytmisk Musikkonservatorium, 90 minutter. 22.04.2021

Interview, Udråb, Radio Loud

Vært Pauline Kloster Hildan. 08.01.2021

Vært Signe Sylvester. 51 minutter. 24.09.2020

Paneldeltager, Kræs, Radio4

Museumsdirektør Jane Sandberg, reklamemand Christian Have, vært Rikke Collin. 55 minutter (fra minut 29:38). 28.07.2020

Vært billedkunstner Søren Martinsen. 55 minutter. 04.07.2020

Gæst, P1 Morgen, DR

Værter Maria Dohn, Anders Bech-Jessen. 19.06.2020

Omtale, Kulturen på P1, DR

Billedkunstner Nanna Gro Henningsen, værter Karen Secher, Jesper Degn. 16.06.2020

Omtale, Kulturen på P1, DR

BKF formand Nis Rømer, værter Jesper Degn, Tore Leifer. 11.06.2020

Interview, Kulturen på P1, DR

Værter Jesper Degn, Tore Leifer. 09.06.2020

Priser

Kunstkritikerprisen: Årets Kunstbegivenhed. AICA, Foreningen af Danske Kunstkritikere

“...Alle ved, at der er ting, man ikke siger, eller ting man absolut skal sige på en bestemt måde, ligesom der er mennesker og institutioner, det kan svare sig at have god forbindelse til, hvis man som kunstner gerne vil blive set og anerkendt. Og alle lader som om, at det ikke forholder sig sådan. Det er superfølsomt, det er subtilt, det er også ret banalt og det viser sig derudover også altid, at lige pludselig er der faktisk en kunstner, der kan gå på tværs, og som vover at stille de upassende spørgsmål, uden at hun mister anseelse af den grund. Men det er ikke noget, man bare gør, det kræver mod. Det mod udviste Rosa Marie Frang i podcast-serien, Rosas Reality Radio...” - Mathias Danbolt, 2020.

Årets klassekamp 2020: Kunstneropråb fra Rosa Marie Frang

“Rosas Reality Radio, er en politisk og privat, ærlig og rasende tour de force gennem kunstneres arbejdsvilkår i Danmark. Billedkunstner Frang, der er kontor-projektleder-ansøgningsskrivende-budget-kunst-produktions-administrator i sit eget liv, prøver i første afsnit at komme sig over et frygtet afslag fra Statens Kunstfond. Det udvikler sig metaagtigt til dette radioværk. I stil med realityshowets pinsomme selvudlevering sætter Frang sig selv tusind procent på spil...” - Ida Marie Hede, Dagbladet Information

Niels Wessel Bagges Kunstfonds Hæderslegater til Danske Billedkunstnere

“...Niels Wessel Bagges hæderslegat er et af Danmarks største og er siden 1994 blevet uddelt til mellem fem og ti kunstnere hvert år.…I år hædrer fonden både kunstnere, der gennem en årrække har vist et stærkt kunstnerisk virke, og særligt mange yngre billedkunstnere, der hædres for deres kunstneriske talent og kontemporære praksis...” , 2020.

Podcastprisen: Årets Eksperiment, Center for Podcasting

“...Årets eksperiment rummer mange lag af eksperimenter. Klip og lyddesign er radikalt og skævt på en måde, der passer til emnet. Det er et insisterende og vigtigt værk, der tør prikke hul på aktuelle og ubekvemme diskussioner om alt fra det prekære arbejdsmarked til sexisme. På vejen sætter fortælleren sin egen historie og karriere på spil for at rejse diskussionerne, der allerede har haft betydning i branchen. Årets eksperiment er et opråb med både nerve og humor, der sætter aftryk, så vi som lyttere på ingen måder er ligeglade med Rosas Reality Radio...” , 2020.

Prix Radio: Årets Nyskabelse, Nominering Årets Radiopersonlighed

“...Podcasten er lavet med både humor og selvironi – og man griner undervejs. Men man følger også hovedpersonen i de mest følsomme og ensomme stunder og mærker uforfalsket raseri og indignation, når bureaukrater og besværlige ansøgningsprocedurer bliver dagligdag. Prisen for Årets Nyskabelse går til et stykke radiofonisk performancekunst. Det er på en gang skramlet, elegant og legesygt i sin fortællestil. Det er modigt og ærligt. Og frem for alt inspirerer det til nye måder at bruge radiomediet på...” , 2020.

Omtale

Split Ends Magazine

Interview af Sabrina R. Gade, foto af Ligia Maracu, 11.08.2022

Kulturmonitor

Q&A og foto af Anne Thora Lykkegaard, 21.07.2022

Dagbladet Information

Interview af Magnus Sabroe Bjernemose, 30.10.2020

Fagbladet Billedkunstneren

Omtale af Miriam Katz, 02.09.2020

Tidsskriftet Outsideren

Omtale af Nanna Buch Olsen, 18.08.2020

Dagbladet Information

Omtale af Christian Monggaard, 26.06.2020

Kunsten.nu

Interview af Ole Bak Jakobsen, 18.06.2020

Dagbladet Politiken

Anmeldelse af Mathias Kryger, 15.06.2020

Kunstkritikk.dk

Anmeldelse af Louise Steiwer, 05.06.2020

Kunsten.nu

Omtale, 04.06.2020

Fagbladet Billedkunstneren

Essay af Rosa Marie Frang, 03.06.2020

Føljeton

Omtale af Oliver Stilling, 30.05.2020